Izsludināts Sporta stipendiju konkurss

Stipendija
Foto: LSFP

Latvijas Sporta federāciju padome (LSFP) arī šogad izsludina Sporta stipendiju konkursu 2020./2021. mācību gadam. Pieteikšanās Sporta stipendiju konkursam – līdz 2020. gada 21. oktobrim (trešdiena). Sporta stipendiju finansēšanas avots ir valsts – Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) – paredzētie budžeta līdzekļi.

Sporta stipendijas piešķiršanas mērķis ir sekmēt studējošo augstas klases sportistu iespējas apvienot studijas ar sportiskās meistarības izaugsmi, popularizējot studentu sportu un veicinot rezervju sagatavošanu Latvijas izlašu komandām, sniedzot materiālo atbalstu mācību un treniņu darbam.

Līdz 21. oktobrim bakalaura, maģistra vai doktora programmās studējošie Latvijas izlašu dalībnieki un kandidāti tiek aicināti pieteikties Sporta stipendijai. Uz Sporta stipendiju var pretendēt tie Latvijas izlašu dalībnieki un kandidāti, kas sekmīgi studē augstskolās Eiropas Savienības valstīs.

Konkursa kritēriji ir pretendentu sekmes augstākās izglītības iestādē un sasniegumi sportā. Sporta stipendija tiek piešķirta tiem pretendentiem, kuri atbilstoši Konkursa nolikumā noteiktiem kritērijiem iegūst augstāko punktu skaitu. Piešķirto Sporta stipendiju apmērs atkarīgs no pieejamā stipendiju fonda attiecīgajā gadā, tomēr tas nepārsniedz 1500 eiro vienam studentam par vienu studiju gadu.

Pretendentu iesniegumus vērtēs Sporta stipendiju komisija, kuras sastāvā darbojas pārstāvji no Izglītības un zinātnes ministrijas, Latvijas Olimpiskās vienības, Latvijas Olimpiskās komitejas, Latvijas Augstskolu sporta savienības un Latvijas Sporta federāciju padomes.

Pieteikties Sporta stipendijai var līdz 2020. gada 21. oktobrim, nepieciešamo (parakstīto) dokumentu oriģinālus iesniedzot vai atsūtot uz LSFP biroju Grostonas ielā 6B, Rīgā, LV-1013. Savukārt aizpildītu sportisko sasniegumu veidlapu lūdzam atsūtīt arī elektroniskā veidā uz LSFP e-pasta adresi [email protected].

Lēmumu par stipendiju piešķiršanu pieņem LSFP valde, pamatojoties uz Sporta stipendiju komisijas rekomendāciju, kas balstīta uz pretendentu sekmēm un sportiskajiem sasniegumiem. Lai mazinātu Covid-19 krīzes radīto negatīvo seku ietekmi uz sporta nozari, šogad konkursa ietvaros tiks vērtēti pretendentu sportiskie sasniegumi par divu mācību gadu (2018./2019. un 2019./2020.) periodu.

Sīkāk ar Konkursa noteikumiem un pretendentu vērtēšanas kārtību un kritērijiem aicinām iepazīties Konkursa nolikumā (pieejams zemāk). Tāpat zemāk pieejamas arī attiecīgās Konkursa pieteikuma un sportisko sasniegumu veidlapas.

  • Konkursa nolikums pieejams šeit
  • Pieteikuma (iesniegums šeit)
  • Sportisko sasniegumu veidlapa no 2019. g. 1. sept. līdz 2020. g. 31. aug. pieejama šeit
  • Sportisko sasniegumu veidlapa no 2018. g. 1. sept. līdz 2019. g. 31. aug. pieejama šeit

*Ja sportisko sasniegumu saraksts par pretendentu iesniegts LSFP 2019.gadā, tad tas (par sasniegumiem no 2018. g. 1. sept. līdz 2019. g. 31. aug.) nav jāiesniedz.

Tavs viedoklis

avatar
  Subscribe  
Paziņot par